Programa ITR 2020

El passat 30 de desembre de 2017 (BOIB núm. 161)  es va aprovar definitivament la modificació de la taxa de residus que s’aplicarà enguany.

La taxa dóna continuïtat al programa voluntari de foment del reciclatge o Inspecció Tècnica de Residus (ITR). Per tant, es preveu aplicar un preu diferent per aquells domicilis que separin els residus correctament (taxa reduïda) i per aquells que no ho facin (taxa ordinària). A continuació es presenten els preus per a l’any 2018:


Tipus d'habitatge

Taxa ordinària

Taxa reduïda

Habitatges en sòl rústic

240,00 €

35,00 €

Habitatges en sòl urbà

240,00 €

50,00 €

Habitatge turístic > 3 places (€/plaça)

80,00 €

40,00 €

Habitatge turístic <= 3 places

240,00 €

120,00 €

Per obtenir la taxa reduïda és imprescindible acceptar les condicions del programa i, per tant, entregar abans de dia 28 de febrer la sol·licitud. També la podeu obtenir al mateix ajuntament.

Des de l’ajuntament d’Algaida consideram necessari remarcar que la ITR és un programa totalment voluntari que pretén fer justícia amb les famílies que s’esforcen diàriament per separar els residus, que els presenten al carrer correctament i que no fan un mal ús del parc verd ni de les àrees d’aportació dels camins rurals. Per això, és important tenir en compte que:

Des de l’Ajuntament d’Algaida volem donar-vos les gràcies per la implicació que heu tengut fins ara amb aquest programa cosa que ens ha permès reciclar més del 50% dels residus els darrers anys, un objectiu que la normativa fixava per a l’any 2020 i que entre tots hem complit.

Taxa de residus als locals comercials

En el cas del locals i establiments la quota consistirà en una part fixa més una part variable.

 • A) La part fixa serà una quantitat determinada en funció de la naturalesa
  de l’activitat, situació dels immobles i producció de residus de cada
  tipus de comerç.
 • B) Per a la part variable de la quota, la base imposable serà el nombre de contenidors de rebuig de que disposaran i serà el resultat de l’aplicació de les següents fórmules:
 • Núm. de contenidors 1.000 litres x Núm. de dies de recollida a la setmana x 500 euros/any
  Núm. de contenidors 240 litres x Núm. de dies de recollida a la setmana x 300 euros/any
  Núm. de contenidors 120 litres x Núm. de dies de recollida a la setmana x 100 euros/any

  L’ajuntament posa periòdicament a disposició dels comerços i empreses nous contenidors per a millorar la recollida selectiva.

   

  Carrer del Rei, 6 07210 - Telèfon 971125335 - Fax 971125044 - ajuntament@ajalgaida.net
  Copyright: www.gram.cat