On dipositam cada residu?

 

No


Brics de llet, suc...,
botelles i pots de plàstic,
esprais (pintura, laca...),
taps de metall i plàstic,
palanganes de porexpan,
palanganes de plàstic i d’alumini,
llaunes de begudes i d’aliments,
paper d'alumini,
plats, tassons i coberts de plàstic,
bosses de plàstic i film...

Envasos plens o perillosos,
mànega d'aigua,
juguetes i objectes de plàstic dur,
Cintes de vídeo, cassetes i CD,
film d’embalar industrial,
bosses i saques de ràfia
envasos de vidre...

Botelles de vidre,
pots de vidre (sense taps),
flascons de perfum...

Vidre pla (finestres),
miralls i vidre de seguretat,
cossiols, gerros i pitxers,
tassons, copes i plats,
porcellana i ceràmica,
fluorescents i bombetes...

Revistes i diaris,
plats i tassons de paper,
paper d'embalatge,
capses de cartó,
oueres de paper i cartó...

Paper d’alumini,
paper tacat (d’oli, pintura...),
paper plastificat,
brics de llet, suc...

Restes de fruites i verdures,
restes de carn i peix,
restes de forn i pastisseria,
restes de menjar cuinat,
closques d'ou, fruits secs i marisc,
restes de cafè i bosses d’infusió,
restes de poda (poca quantitat),
paper de cuina i torcaboques...

Excrements, argiles i porcellana,
cendres i llosques,
bolquers i tovalloletes sanitàries,
residus perillosos, fustes,
líquids (brou, salsa, oli, suc...),
envasos lleugers i de vidre,
restes de medicaments...

Excrements, fulls d'afaitar,
argila i porcellana,
plats i tassos (poca quantitat),
bolquers i compreses,
tovalloletes sanitàries,
papers tacats amb pintura,
cendres i llosques,
bosses d’aspiradora,
raspalls, fregalls i baietes,
bolígrafs i llàpisos usats...

Voluminosos (trastos vells),
residus perillosos,
paper, vidre i envasos,
piles i bateries,
medicaments,
residus especials d’empresa
(fustes, pintures, olis)...

Voluminosos (trastos vells),
residus perillosos (pintures...),
fluorescents i bombetes,
piles i bateries,
restes d’obra,
pneumàtics,
grans i petits electrodomèstics,
electrònics, pantalles i monitors,
oli vegetal i mineral,
ferralla i altres metalls...

Residus industrials,
material inflamable,
bengales i material pirotècnic,
residus sanitaris i hospitalaris,
residus que contenen amiant,
productes de decomís,
residus radioactius i similars...
 

Carrer del Rei, 6 07210 - Telèfon 971125335 - Fax 971125044 - ajuntament@ajalgaida.net
Copyright: www.gram.cat