El parc verd és un espai públic situat a l’Antic Escorxador Municipal d’Algaida, està destinat a la recollida selectiva de residus de tots els veïnats del municipi. Aquesta àrea es troba vigilada amb un operari i  té un horari d’accés que cal conèixer.
Els residus que s’hi poden dur són:

- Paper i cartró
- Envasos de vidre
- Envasos lleugers
- Matèria orgànica
- Rebuig
- Roba i sabates
- Voluminosos
- Ferralla
- Electrodomèstics
- Piles i bateries
- Olis usats minerals i vegetals
- Envasos contaminats
- Fluorescents i bombetes

Horari:

Horari d'estiu: de 8 a 13 hores i de 16 a 19 hores del dilluns al diumenge
Horari hivern: de 8 a 14 hores i de 16 a 18 hores del dilluns al diumenge

Adreça: Antic Escorxador Municipal 
C/ de s'Escorxador, s/n. 07210 Algaida (Illes Balears) 


Les àrees d’aportació són zones habilitades amb els contenidors de recollida selectiva destinades a tots els habitants que resideixen fora del nucli urbà per a que hi puguin dur els seus residus domèstics (envasos lleugers, paper i cartró, envasos de vidre, matèria orgànica i rebuig). La resta de residus s’han de dur al Parc verd. Aquestes àrees es troben senyalitzades i vigilades.

Algaida disposa actualment de 8 Àrees d’aportació dins el municipi:

- Camí de muntanya
- Camí de Son Lluch
- Camí vell de Porreres
- Camí de Castellitx
- Camí de Sencelles (en construcció)
- Cementeri d’Algaida
- Carrer Església, Randa
- Camí de Son Perot, Pina

Per accedir a les àrees d'aportació es necessari disposar d'una clau d'accés, podeu realitzar la sol·licitud emplenant aquest document.

Al costat del CEIP Pare Bartomeu Pou hi trobam un parc verd escolar, un recinte on els nins i personal de l’escola poden dur i separar tots els residus que es generen al centre.
Tots els contenidors han estat senyalitzats amb dibuixos realitzats pels propis alumnes.

 

Carrer del Rei, 6 07210 - Telèfon 971125335 - Fax 971125044 - ajuntament@ajalgaida.net
Copyright: www.gram.cat