Algunes dades

Des de l’Ajuntament d’Algaida es treballa per fomentar el reciclatge i per reduir la quantitat de residus que es produeixen o s’abandonen al nostre municipi. Durant el 2020 el municipi va reciclar el 53,9% dels residus de paper, envasos, vidre i matèria orgànica. La part restant, el 46,1% es correspon al rebuig, és a dir, al residus que no es recuperen i s’incineren.

Des dels inicis de la implantació del sistema de recollida selectiva porta a porta fins ara, apreciem una evolució molt positiva en les dades. Ja que es recicla més del 54 % dels residus. Cal recordar que el municipi ja ha assolit els objectius del 50% marcats per la Unió Europea per a l’any 2020. Tot i això, des de l’Ajuntament ens fixam uns objectius més ambiciosos de reciclatge i seguirem treballant per aconseguir-los.

La vostra col·laboració és molt important per a continuar incrementant l’aprofitament dels residus reciclables i millorar així la protecció del medi ambient. Des de l’ajuntament agraïm el vostre suport i esforços per fer d’Algaida un poble més sostenible.

Carrer del Rei, 6 07210 - Telèfon 971125335 - Fax 971125044 - ajuntament@ajalgaida.net
Copyright: www.gram.cat