Algunes dades

A continuació us presentem les dades de la recollida selectiva al municipi de l’any 2020. Un any d’excepció pel que fa a generació de residus ja que a causa de la COVID-19 els residus generats per l’activitat turística han estat quasi bé nuls.
Els percentatges de recollida selectiva han caigut un 3,1 respecte l’any anterior tot i que segueix essent notablement superior a la resta d’anys. Tot i això cal seguir millorant la separació dels residus, sobretot pel que fa a la generació de residus de particulars. La quasi nul·la temporada turística de l’any 2020 ens permet veure la importància de la separació dels establiments comercials en els resultats de la recollida selectiva. És per aquesta raó, que entre tots i totes hem de fer esforços a casa per tal de millorar la separació dels residus. 
La generació de residus s’ha reduït a causa de la pandèmia de la COVID-19, així com les restriccions que han afectat al sector turístic i de la restauració. En total s’han generat 5.500 tones menys de residus. Ànims als sectors i empreses afectades, entre tots seguirem lluitant per a la millora continua dels resultats de la recollida selectiva i del nostre entorn!

 En el següent gràfic s’observa la variació interanual de la producció de rebuig i selectiva de tot el municipi.

En el següent gràfic es pot observar el percentatge de residus que es produeixen al municipi segons la seva procedència.

En els dos gràfics que es presenten a continuació es mostra el percentatge que es recicla de cada fracció a tot el municipi i al nucli urbà de muro.

Plaça Comte d'Empúries Hug IV, 1 - Tel. 971 86 00 36 - muro@gram.cat
Copyright: www.gram.cat