Algunes dades

Dades estadístiques del primer semestre de 2019

El primer semestre de 2019 ha experimentat un notori increment de la recollida selectiva de residus respecte al 2018. La recollida porta a porta al nucli de Muro i la implicació de les empreses turístiques a la Platja de Muro han fet que s’arribi a separar el 40% dels residus durant els mesos d’estiu.
Durant els primers sis mesos s’han recollit 250 tones més de matèria orgànica que l’any passat i unes 50 més de paper, vidre i envasos. El percentatge de recollida ha passat del 30% al 2018 fins al 38% els sis primers mesos de 2019.
Des de l’Ajuntament es seguirà treballant per millorar la recollida i incrementar els percentatges de recollida.

 En el següent gràfic s’observa la variació interanual de la producció de rebuig i selectiva de tot el municipi.

En el següent gràfic es pot observar el percentatge de residus que es produeixen al municipi segons la seva procedència.

En els dos gràfics que es presenten a continuació es mostra el percentatge que es recicla de cada fracció a tot el municipi i al nucli urbà de muro.

Plaça Comte d'Empúries Hug IV, 1 - Tel. 971 86 00 36 - muro@gram.cat
Copyright: www.gram.cat