L’Ajuntament de Muro vol impulsar la recollida selectiva i la prevenció en la generació de residus per contribuir d’una forma clara a la protecció del medi ambient. Per aquest motiu posa a disposició aquesta web amb l’objectiu que tots els murers i mureres tenguin la informació necessària per separar els residus i depositar-los en el lloc que toca en funció del seu lloc de residència. Recordau que dia 25 de febrer s’iniciarà la recollida selectiva de matèria orgànica a la vila de Muro, vos demanam que us informeu a través de qualsevol dels mitjans que es posaran a disposició dins les properes setmanes.

Plaça Comte d'Empúries Hug IV, 1 - Tel. 971 86 00 36 - muro@gram.cat
Copyright: www.gram.cat