Recollida Porta a Porta

El 25 d'abril s'inicia el sistema de recollida porta a porta de residus al municipi, que consisteix a dipositar cada dia un tipus de residu diferent (matèria orgànica, paper, vidre, envasos o rebuig) a una hora determinada davant la porta de casa vostra. A la següent imatge podeu observar el calendari de recollida on s'especifica quan es poden treure els residus i quina fracció heu de treure segons el dia de la setmana.

Descarrega aquí la versió imprimible amb l'idioma que vulguis

Comerços i empreses

Pels comerços i empreses del municipi, a més de l'horari general establert, hi ha horaris específics per a la recollida de residus depenent de l'època de l'any amb l'objectiu d'ajustar la recollida a la producció i als horaris d'aquests sectors. Per consultar els horaris d'hivern i estiu podeu mirar les imatges adjuntes.

 

Passatge Jardí de Joan Carles I, s/n - Telèfon 971-612025/02 - Fax 971-612299 - ajuntament@ajvalldemossa.net
Copyright: www.gram.cat