Algunes dades

Des de que es va iniciar el sistema de recollida selectiva porta a porta de residus s’ha observat una gran millora en quan als resultats obtinguts. Com podeu observar al gràfic del 2016, des de l'inici del porta a porta s'han reciclat una mitjana del 70% dels residus, a diferència dels resultats obtinguts abans de la implantació del nou sistema de recollida on sols es reciclava el 4,5% dels residus.
DSi s'aprofundeix en la tendència de residus generats any per any, es va incrementar les tones generades fins el 2018. En el 2019 es va notar una millora, ja que va disminuir 92 tones.

Si s’analitza el darrer any el 2019 es varen produïr 878 tones de residus sòlids urbans (RSU), de les quals 362.6 són de rebuig, un 41% el que suposa un del total de residus. La resta 413,92 són de recollida selectiva, un 59% dels residus produïts. De la fracció selectiva, la fracció predominant és la matèria orgànica amb un 264,6. Amb un percentatge gairebé igual, la segueixen vidre i paper i cartó amb un 10 i 6% % i els envasos amb un 13% .

 

Passatge Jardí de Joan Carles I, s/n - Telèfon 971-612025/02 - Fax 971-612299 - ajuntament@ajvalldemossa.net
Copyright: www.gram.cat