L’Ajuntament de Valldemossa vol apostar per la millora en la gestió dels residus municipals. Es volen augmentar els percentatges de recollida selectiva per tal d’esdevenir un municipi més sostenible ambiental i econòmicament. Per aquest motiu posa a disposició aquesta apartat de residus de la web municipal, on trobareu tot allò relacionat amb la correcta gestió dels residus de casa vostra.
Com veureu a l’apartat de la Taxa de Residus, una de les apostes importants que s’ha duit a terme és la de rebaixar la taxa de fems a les persones que separen correctament els residus. Esperam que us animeu a apuntar-vos als descomptes voluntaris.

Passatge Jardí de Joan Carles I, s/n - Telèfon 971-612025/02 - Fax 971-612299 - ajuntament@ajvalldemossa.net
Copyright: www.gram.cat