Procés Participatiu

En què consisteix el procés participatiu?

El nou Pla de residus d’Inca s’està elaborant mitjançant un procés participatiu a través del qual tots els veïnats del municipi poden participar de manera activa aportant-hi les seves idees.
Aquest procés participatiu consta de dues fases:

1a Fase. Participació durant la fase d’elaboració del diagnosi on s’analitzarà l’actual situació de la recollida de residus d’Inca.
Aquesta participació es du a terme emplenant l’enquesta que es pot trobar als  següents llocs:

  • A la web www.residus.es/inca  
  • En els distints espais municipals habilitats.
  • Enquestes realitzades pels tècnics al carrer.

2a Fase. Participació durant el disseny i elaboració del nou Pla de residus:
En aquesta fase del procés, la participació es pot dur a terme de la següent manera:

  • Aportant les seves idees i la seva visió durant les distintes reunions participatives (tallers) amb els sectors socials i econòmics del municipi.

CRONOGRAMA Novembre Desembre Gener
1a FASE: Durant l’ elaboració del diagnosi
- Participació telemàtica al web X    
- Enquestes al carrer X    
- Enquestes als espais municipals habilitats X    
- Presentació Pública del Diagnòstic   03 de desembre  
2a FASE: Durant el disseny i elaboració del nou Pla de residus
- Reunions Participatives Sectorials   X X

Calendari de reunions participatives sectorials

Proper esdeveniment

Presentació del Diagnòstic

03 de desembre | Hora: 19.30 | Lloc: Casal de Cultura

Entitats

Dia/hora/Lloc

PiMEs

11 de desembre | Hora: 9.00 | Lloc: Casal de Cultura

Empreses del polígon

18 de desembre | Hora: 09.00 | Lloc: Museu del Calçat

Restaurants i Escoles

15 de Gener | Hora: 09.00 | Lloc: Museu del calçat

Barriades

Dia/hora/Lloc

Sant Francesc

09 de desembre | Hora: 20:00 | Lloc: Local Gent Gran de Sant Francesc, c/ Sant Miquel

S’ Ermita

10 de desembre | Hora: 19:00 | Lloc : Sala Plens

Son Amonda

16 de desembre | Hora: 19:00 | Lloc: Casal de Joves

Gran Via – General Luque

15 de desembre | Hora: 19:00 | Lloc: Fàbrica Ramis

Es Cos i Can Lopez

17 de desembre | Hora: 19:00 | Lloc: Segona edat c/ Cardenal Cisneros, 31

Blanquer - Fernández Cela

13 de gener | Hora: 19:00 | Lloc: sala d'actes Sant Domingo

Habitatges en sol rústic

14 de gener | Hora: 19:00 | Lloc: Museu del Calçat

Vies del tren

19 de gener | Hora: 19:00 | Lloc: Local de l’associació
Carrer Bellver nº 38

Crist Rei /Crist Rei Nou

21 de gener | Hora: 19:00 | Lloc: Lledoner

Centre - Santa Maria la Major

28 de gener | Hora: 19:00 | Lloc: Claustre de Sant Domingo

Important: La data i lloc de les reunions participatives està subjecte a possibles modificacions. Per favor, consulti l’agenda amb freqüència per si hi ha hagut algun canvi

Resum de les reunions realitzades

Un cop comencin les reunions participatives, en aquest apartat podreu consultar un resum de les reunions sectorials realitzades.