Documentació prèvia

En aquest apartat s’anirà introduint la documentació que va sorgint al llarg del període de desenvolupament del Pla de Prevenció i Gestió de Residus d’Alcúdia