Des de l’ajuntament de Bunyola es vol seguir millorant la gestió dels residus municipals. Per aquest motiu es posa a l’abast de tots els ciutadans aquest nou apartat de residus de la web municipal, on podreu consultar tota la informació referent a la gestió dels residus i a la recollida selectiva del municipi.
En els diferents apartats hi trobareu el calendari de recollida, informació sobre quins residus van a cada fracció i també tota la informació relacionada amb el nou sistema de recollida de la bossa blanca de rebuig.

sa Plaça, 4. 07110 Bunyola - Telèfon 971613007 - Fax 971615227 - ajuntament@bunyola.net
Copyright: www.gram.cat