L’Ajuntament de Sencelles vol apostar per la millora en la gestió dels residus municipals. Es volen augmentar els percentatges de recollida selectiva per tal d’esdevenir un municipi més sostenible ambiental i econòmicament. Per aquest motiu posa a disposició aquesta apartat de residus de la web municipal, on trobareu tot allò relacionat amb la correcta gestió dels residus de casa vostra.
Com veureu a l’apartat de la Taxa de Residus, una de les apostes importants que s’ha duit a terme és la de rebaixar la taxa de fems a les persones que separen correctament els residus. Esperam que us animeu a apuntar-vos als descomptes voluntaris.

Pça. Espanya, 7 07140 Sencelles - Telèfon 971 872016 - Fax 971 872316 - ajuntament@ajsencelles.net
Copyright: www.gram.cat