L'Ajuntament de Mancor de la Vall vol apostar per la millora en la gestió dels residus municipals. Es volen augmentar els percentatges de recollida selectiva per tal d’esdevenir un municipi més sostenible ambiental i econòmicament. Per aquest motiu posa a disposició aquest apartat de residus de la web municipal, on trobareu tot allò relacionat amb la correcta gestió dels residus de casa vostra. 

Carrer Concepció, 7, 2n, 07350 Binissalem - Tel: 971 870 409 - Fax: 971 870 392 - mediambient@mancomunitatdesraiguer.net
Copyright: www.gram.cat