L'Ajuntament de Lloseta vol apostar per la millora en la gestió dels residus municipals. Es volen augmentar els percentatges de recollida selectiva per tal d’esdevenir un municipi més sostenible ambiental i econòmicament. Per aquest motiu posa a disposició aquesta apartat de residus de la web municipal, on trobareu tot allò relacionat amb la correcta gestió dels residus de casa vostra. 

Carrer Concepció, 7, 2n, 07350 Binissalem - Tel: 971 870 409 - Fax: 971 870 392 - mediambient@mancomunitatdesraiguer.net
Copyright: www.gram.cat